Wednesday, October 12, 2011

Update

Okej. Jag vet att min blogg har sugit de senaste månaderna. Har ej haft tid med den. Men tänkte att jag ska berätta lite vad som hänt senaste tiden för er som inte vet.

För två år sedan sökte jag till en skola i NYC men kom ej in p.g.a. att jag failade på mitt engelska test. Sökte även in på Konstfack men kom inte in där heller.
För 1,5 år sedan började jag en 2 årig tandbehandling eftersom jag var med om en olycka när jag var liten. Har inte fått hjälp på något sätt efter det av folktandvården eller landstinget. Så jag fick ta tag i det själv. Behandlingen har inburit att jag fått dra ut tre tänder varav en framtand, borrat skruv i övre käkben och fått ha tandställning i under och övre käke.

De senaste 1,5 åren har jag jobbat heltid på ett textil/screen tryckeri. Samtidigt har jag startat upp ett eget företag. Kommer att driva ett eget t-shirt märke. Vid sidan av allt detta har jag även målat tavlor och haft utställningar. Eftersom jag vill ägna mer tid på min konst och företag ville jag jobba deltid. Det gick inte så jag sade upp mig. Jobbar fyra veckor till och efter det slutar jag. Måste förbereda inför utställningen jag kommer ha i Uppsala i december.

All right. I know that my blog has sucked the last few months. Have not had time with it. But i thought I should tell you what's happening for those of you who do not know.

Two years ago I applied for a school in NYC but did not enter because I failed my English test. Also applied to Konstfack but did not get in there either.
For 1,5 years ago I started a 2 year dental treatment because I was in an accident when I was little. I have not been helped in some way after that. So I had to grab it yourself. The treatment had allowing me pull out three teeth of which one is a front tooth, drilled screws into the upper jaw and had to have braces in the under and upper jaw.

The last 1,5 years I worked full time at a textile / screen printing factory. At the same time I started up my own company. I run my own t-shirt brand. Besides all this I have also painted and held exhibitions. Since I want to spend more time on my art and business, I wanted to work part time. My boss did not allow it so i quit. I have four weeks left at work and after that I quit. I must prepare for the exhibition I will have in Uppsala in December.

3 comments:

katt said...

morris!!! synd med jobbet, men önskar dig all lycka med företaget och målandet och allt annat :)

Taru said...

You are a survivor! :)

Amara Por Dios said...

thank you!!