Wednesday, March 14, 2012

In the making

Jag jobbar med åtta tavlor samtidigt. Brukar alltid måla på flera. Blir rastlös av att hålla på med samma.

I'm working on 8 paintings at the same time. I always work that way. 

No comments: