Thursday, March 15, 2012

Werk

Planerar 2012 och spinner på nya tryck. Jag kanske har för höga krav på mig själv detta år?
New York och Paris står på listan för 2012 bland annat.

Planning 2012 and working on some new designs. Maybe I have to high expectations on myself this year?New York and Paris is on my list 2012.

No comments: