Sunday, May 20, 2012

Surface Area Zine #1

Första gången jag är med i en konsttidning. Köp den här.

My first time in a art magazine. Get it here.

No comments: